My name is Ingrid Capozzi (Hakstege). I have a glass studio in Klimmen, a village 15 minutes from Maastricht in the Southern tip of the Netherlands.

Working with glass gives me the opportunity to create unique wall objects. I aim to captivate the viewer by using fused glass as a window behind which underlying layers appear. The closer one looks at my work, the more details become visible. Oftentimes it is intimate work, sometimes made in a pair or series of matching panels. Lines, color, air bubbles etc are visible in the glass. Behind it, deeper layers appear with more of less intensity. I carefully design these underlying layers using paint, textile, wool, paper etc. Landscapes and nature give me an inexhaustible sources of inspiration, where I am always looking for unique textures, colors and details. Think of snow and ice, water (reflection often plays an important role), weathered wood, stones, mosses, flowers, and animal hair and fur.

Placed in an open space, in a landscape, far from roads, houses and cars, all my senses are completely opened up. Because of the calmness you don’t just look, you truly see. Sound travels freely and is intensely internalized. It is the longing for these moments that prompts me to look for the silence of nature every year. This atmosphere manifests itself in my work, which is organically abstract, suggestive of nature and intuitive. To me the panels unveil a degree of calmness, balance and harmony, besides captivation and surprise.

Glass is a medium that allows me to experiment, discover and wander. Every new pieces provides insights, motivation and inspiration for a next one. It is an improvised journey, which I travel with great contentment. Oftentimes, I am astonished by the results as glass is a wonderful material with unique qualities. Through heat, chemical reactions are provoked and intriguing effects can be created. Light plays with glass, the angle and source of light both have an effect on reflection, the intensity of colors, and the visibility of details. This causes the appearance of my work to change continuously.

Also at home, when rain has just fallen and stones in the garden are wet and drops of rainwater hang of small branches, then the world seems to be covered with glass. A thin layer that reflects light and makes underlying details visible. If you shift your positions just a fraction, you see new things. That intrigues me; that is beautiful!

Working autonomously gives me all the freedom, however creating commissioned work provides its own opportunities. It is often a welcome challenge to use the space in which my work eventually will hang as a source of inspiration. Boundaries are sometimes questioned thus creating new insights for me. Size, number of panels, color and overall atmosphere are all variables to play with!

Glass fusing is the technique I use for most of my work. This is done in a special glass oven. Besides fusing I periodically go to the town of Lommel, Belgium to pour liquid glass. A different technique resulting in work with yet another appearance.

 

 

 

Welcome !

 

Mijn naam is Ingrid Capozzi (Hakstege) en heb een glasatelier aan huis in Klimmen, een dorp in het Limburgse Heuvelland, 15 minuten van Maastricht.

Werken met glas geeft mij de mogelijkheid om unieke wandobjecten te maken waarbij ik de toeschouwer wil boeien door het versmolten glas als venster voor achterliggende lagen te gebruiken. Hoe dichter je bij mijn object komt, hoe meer details zichtbaar worden. Het is vaak intiem werk, soms in meerluiken gemaakt. In het glas zelf zijn lijnen, kleur, luchtbellen e.d. zichtbaar, achter het glas verschuilen zich andere lagen, die in meer of mindere mate in het oog springen. Deze lagen geef ik zorgvuldig vorm door het gebruik van verf, textiel, wol, papier etc. Inspiratie voor mijn objecten voor oa kleur- en textuurgebruik haal ik voornamelijk uit het landschap en de natuur. Denk aan sneeuw en ijs; maar ook water waarbij reflectie een belangrijk thema is, verwering van hout en gesteente, mossen, bloemen en dierlijke vachten/huiden.

Opgaan in een leegte, een landschap, ver weg van wegen, bebouwing en autos. Dat is waar al mijn zintuigen volledig open komen te staan. Door de rust. Je kijkt niet alleen, je ziet ook echt. Je hoort niet alleen, geluiden komen intens binnen. Het is het verlangen naar deze momenten, dat mij aanzet om ieder jaar weer de stilte van de natuur op te zoeken. Deze sfeer komt als vanzelf in mijn werk naar voren, ze zijn organisch abstract. Wekken suggestie, en doen een beroep op de intuitie. Er gaat een bepaalde mate van rust, balans en harmonie van uit, naast de verrassing, het boeien en het willen blijven kijken. 

Met glas kan ik ontdekken en zwerven. Ieder paneel geeft aanknopingspunten voor een volgend werk. Het is een meanderende tocht die ik met veel voldoening afleg. Met vaak momenten van verwondering. Glas is een prachtig medium met bijzondere kwaliteiten. Door verhitting, chemische reacties en toevoegingen ontstaan er intrigerende effecten. Licht speelt met de panelen, de inval en de lichtbron hebben effect op de intensiteit van kleur, reflectie en het zichtbaar zijn van details. Zo blijft een werk mij lang boeien en verwonderen.  

Maar ook thuis, als het net geregend heeft en de stenen in de tuin nat zijn en de druppeltjes aan takjes hangen; dan lijkt de wereld van glas. Een dun laagje dat reflecteert en waar je doorheen kijkt en wat onderliggende lagen afdekt. Als je je positie ook maar iets aanpast, dan zie je iets anders. Dat is boeiend, dat is mooi!

Autonoom werken geeft mij alle vrijheid, echter werk in opdracht is ook boeiend, dan ligt er een uitdaging om de ruimte waar mijn object uiteindelijk komt te hangen als inspiratiebron te gebruiken, dat kan hele verrassende effecten opleveren. Grootte, meerdere panelen, kleur en sfeer zijn allemaal variabelen om mee te spelen!

De techniek die ik het meeste toepas om mijn werk te maken is glasversmelting/fusing. Dit gebeurt in een speciale glasoven. Daarnaast ga ik periodiek naar Lommel in België om glas te gieten, een andere techniek wat werk oplevert met weer een andere uitstraling.

 

 

 

 

INGRID

Welkom !

 

Website Created & Hosted with Website.com Website Builder